A szív ébredése

Tévedések

 • Vagy fizikai vagyok, vagy Nem Fizikai; vagy élek, vagy halott vagyok.
 • Mivel a szüleim már jóval a születésem előtt itt voltak, és mert ők a szüleim, jobban tudják, hogy mi jó és mi rossz nekem.
 • Ha elég keményen küzdök a nem kívánt dolgok ellen, akkor megszünnek.
 • Azért jöttem ide, hogy a helyes életet éljem, és másokat is ugyanerre a helyes életre vezessek. Biztos vagyok benne, hogy mindenki számára az a helyes élet, amit én érzek helyesnek.
 • Idősebb lévén, bölcsebb is vagyok nálad; ezért mindig hagynod kell, hogy vezesselek.
 • Azóta létezem, amióta fizikai testemben megszülettem. Méltatlan Lényként küzdelmes életre születtem, hogy megpróbáljak méltóbbá válni.
 • Elegendő erőfeszítéssel vagy kemény munkával bármit elérhetek.
 • Csak úgy élhetünk egymással egyetértésben, ha ugyanazt akarjuk, és azonosak a meggyőződéseink.
 • Cselekedeteimmel juthatok el a boldogsághoz. Amikor rosszul érzem magam kézzelfogható tettekkel változtathatok ezen. Ha egy olyan helyzetre összpontosítok, amely miatt véleményem szerint rosszul érzem magam, odébbállhatok, és ha odébbálltam, jobban fogom érezni magam. Ha elhagyom azt, amit nem akarok, azzal elérhetem azt amit akarok.
 • Nem lehet minden az enyém, amire vágyok, ezért le kell mondanom néhány számomra fontos dologról, hogy hozzájussak más dolgokhoz.
 • Ha otthagyok egy nemkívánatos helyzetet, akkor megtalálom, amit keresek.
 • A javak egy korlátozott méretű tárolóban vannak, és kéréseinkkel mi mindnyájan abból merítünk. Ezért ha eleget teszek valamilyen kívánságomnak, megfosztok másokat ezektől a javaktól. Minden gazdagság, anyagi, eszköz és megoldás eleve létezik, és csupán arra vár, hogy felfedezzék; ha pedig valaki más ér oda előbb, megfosztja a többieket a felfedezéstől.
 • Az életet lehet helyesen és helytelenül is élni. Minden embernek fel kell ismernie, és egyetértésre kell jutnia a helyes életet illetően, és aztán ezt az életet kell kötelezővé tenni.
 • Létezik egy Isten, aki miután mindent megfontolt, mindennel kapcsolatban eljutott a végső és helyes következtetésre.
 • Amíg anyagi testben élsz, nem tudhatod, hogy valójában mi lesz a tetteid jutalma vagy büntetése. Jutalmaddal vagy büntetéseddel testi halálod után szembesülsz.
 • Ha adatokat gyűjtünk a Föld népeinek múltbéli és jelenlegi életmódjának megnyilvánulásairól vagy következményeiről, eredményesen csoportosíthatjuk azokat teljesen helyes és helytelen kategóriába. Miután pedig mindezt megállapítottuk, már csak kötelező érvényűvé kell tenni a következtetéseket. Majd ha már mindenkit sikerült meggyőzni, hogy értsen egyet megállapításainkkal – és ami még fontosabb, ha mindenkit sikerült rábírni, hogy ezek szerint éljen – akkor egyetértés lesz a Földon.
 • Csak nagyon különleges emberek, mint példaul a Mi csoportunk alapítója képes fogadni Isten igaz üzenetét. Ezért helytelen minden más közvetítő minden más üzenete.
 • Ha felkutatjuk társadalmunk nemkívánatos elemeit, leszámolhatunk velük, és nélkülük szabadabbak leszünk.
 • Egy jó kapcsolatban mindkét félnek az a legfőbb szándéka, hogy megegyezésre és egyetértésre jussanak egymással.
 • Amikor fizikai természetű dolgokra összpontosítok, kevésbé vagyok Spirituális.
 • Szülőként az a feladatom, hogy tudjam mindenre a választ, és megtanítsam gyermekeimnek.
 • Még ha el is ítélem a sikeres embereket, attól én magam még lehetek sikeres.

Forrás: Esther és Jerry Hicks; A Kapcsolatok Törvénye, Teremts Harmonikus Kapcsolatot a Forrásoddal.

Player

Bezár